certyfikat vcc - isoft.biz.eu

Jak zdobyć certyfikat VCC?

Uczestniczymy  w kursach, w szkoleniach, generalnie podnosimy swoje kwalifikacje i poszerzamy swoją wiedzę. Chcemy, aby nasz rozwój zawodowy znalazł odzwierciedlenie w postaci certyfikatu, będącego potwierdzeniem uczestnictwa w kursie/szkoleniu i nabytych umiejętności. Nierzadko nasz Szef, współpracownicy, też tego chcą od nas. Przykładem dokumentu, którym chcemy się pochwalić w swoim CV jest certyfikat VCC.

Dlaczego akurat certyfikat VCC?

Certyfikat VCC to dokument cieszący się dużym uznaniem wśród właścicieli firm i osób odpowiedzialnych za rekrutację. Dzieje się tak z prostego względu. Z fundacją VCC, która odpowiada za przygotowanie i udostępnianie owego dokumentu, współpracuje z najlepszymi instytucjami szkoleniowymi w Polsce. Jeśli szukasz obecnie firmy szkoleniowej – pamiętaj, aby sprawdzić, czy oferuje zdobycie takiego certyfikatu.

Jak przebiega proces certyfikacji?

Certyfikat VCC jest potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji zawodowych – nabytych zgodnie z aktualnym, jednolitym systemem kształcenia. Aby uzyskać taki certyfikat należy uzyskać pozytywne wyniki z egzaminów teoretycznych oraz praktycznych.  Egzamin teoretyczny trwa od 30 do 90 minut i obejmuje minimum 30 pytań testowych. Przybiera formę testu online. Z kolei zaś egzamin praktyczny trwa podobny zakres czasu, ale jego forma ogranicza się do wykonania praktycznych zadań u Partnerów Egzaminacyjnych VCC, czyli ośrodków współpracujących z Fundacją. Stopień złożoności egzaminu, w tym ilości pytań, zależy od specyfiki wybranego modułu. Aby ukończyć pomyślnie egzamin teoretyczny należy uzyskać minimum 55% poprawnych odpowiedzi. W przypadku egzaminu praktycznego wartość ta wynosi minimum 75%.

Kto może się ubiegać o certyfikat VCC?

O certyfikat VCC mogą się ubiegać osoby, które aktualnie pracują lub wiążą przyszłość z zawodami takimi jak:

– HR-owiec,

– doradca zawodowy,

– monter stolarki okiennej,

– opiekun osób starszych/dzieci,

– barman,

– logistyk,

– technik sprzedaży,

– kadrowy,

– i kilku jeszcze innych, o których możesz przeczytać tutaj.

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat VCC?

Certyfikat potwierdza nabycie nowych umiejętności przez pracownika lub podwyższenie tych, którymi ów pracownik dysponował wcześniej. Pracodawcom umożliwia uzyskanie wiarygodnej informacji o kompetencjach swoich pracowników, tych potencjalnych także.