kursy zawodowe

Kursy zawodowe a szkolenia – różnice i podobieństwa

Ciągły rozwój to wymóg rynku pracy. Kto się nie kształci – stoi w miejscu i traci szansę na poprawę swojej pozycji na rynku lub awans w miejscu, gdzie pracuje. Potrzebne są szkolenia oraz kursy zawodowe. Zanim jednak podejmiesz decyzję o wyborze jednej formy dokształcania, sprawdź, czym się różnią między sobą i dowiedz się, która z nich będzie lepsza dla Ciebie.

Czym jest szkolenie?

Popyt na szkolenia nigdy wcześniej nie był tak duży. Pisaliśmy o tym jakiś czas temu na naszej stronie internetowej. Spróbujmy zatem zdefiniować, co ogólnie skrywa się pod terminem szkolenia. W taki sposób określamy rodzaj nauczania, mający na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji w określonym obszarze. Szkolenia zazwyczaj odnoszą się do konkretnego stanowiska. Osoba, która uczestniczyła w szkoleniu, otrzymuje certyfikat lub  zaświadczenie, oraz uzyskuje podniesienie kompetencji zawodowych !

Jaką rolę w edukacji pełni kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Kurs zawodowy, znany także jako kwalifikacyjny kurs zawodowy, to pozaszkolna forma kształcenia, umożliwiająca doskonalenie umiejętności już nabytych lub naukę od podstaw nowej kwalifikacji. Program takiego kursu musi być zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i kończyć się egzaminem, mającym potwierdzać nabyte kwalifikacje w określonym zakresie. Osoba, która korzystała z takiej formy kształcenia jest zobligowana do przystąpienia do egzaminu ze specjalizacji, której dotyczył ów kurs. Dzięki temu osoba ta może uzyskać nową profesję (oczywiście po wcześniejszym zdaniu egzaminu) i poprawić swoją pozycję na rynku pracy. Ukończenie kursu może, ale nie musi, wiązać się ze stanowiskiem, jakie dana osoba piastuje w swojej pracy.

Poznaj podobieństwa między szkoleniem a kursem

Szkolenia i kursy są rodzajami edukacji. Ich celem jest więc przekazywanie wiedzy, niezbędnej do  nabycia określonych umiejętności. I po jednej, i po drugiej formie kształcenia , uczestnik dostaje dokument potwierdzający ukończenie wybranych zajęć, podczas których uczy się nie tylko merytoryki, ale również praktyki.

Sprawdź, czym się różnią szkolenia od kursów zawodowych

Tak jak istnieją spoiwa łączące szkolenia i kursy, tak istnieją także różnice, które uniemożliwiają traktowanie obu form kształcenia jako jedności. Najważniejsze różnice między szkoleniami a kursami doskonale ilustruje zamieszczona poniżej tabela:

SZKOLENIE

KURS

Czas trwania

Do kilku dni

Kilka/kilkanaście tygodni; Cykliczność

Zdobycie nowego zawodu

Nie

Tak

Zgodność z programem MEN

Nie jest wymagana

Tak

Egzamin

Nie zawsze

Za każdym razem – niezbędny do otrzymania kwalifikacji

Którą formę kształcenia wybrać?

Planujesz zdobyć nowy zawód? Chcesz nauczyć się czegoś nowego? Wybierz kurs zawodowy. Dzięki temu nie tylko poszerzysz swoje horyzonty, ale przede wszystkim otrzymasz szansę przekwalifikowania się. Jeśli natomiast chcesz wyszlifować to, co już umiesz – zdecyduj się na szkolenie. Może okazać się nieocenione np. w przypadku ubiegania się o awans w firmie, w której pracujesz.