Projekt „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”

Nr umowy: RPPK.07.01.00-18-0068/18

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 do: 31.03.2020

Grupa docelowa:

• 130 Kobiet i 100 Mężczyzn • osoby bezrobotne (zarejestrowane lub nie zarejestrowane w PUP), • powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) – (max wykształcenie średnie z maturą), • osoby w wieku 50 lat i więcej, • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego.

Cel projektu:

Celem Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 230 uczestników projektu, nabycie aktualnych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, uzyskanie wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy ,zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczestników zamieszkujących woj. podkarpackie do 31.03.2020 r.

W ramach projektu oferujemy:

 • 6-miesięczny staż zawodowy, w ramach którego opłacamy: badania lekarskie; ubezpieczenie NNW; materiały na potrzeby stażu do 600,00 zł (100,00 zł na miesiąc) – np. na zakup niezbędnego stroju ochronnego lub materiałów zużywanych na danym stanowisku przez stażystę; stypendium stażowe w wysokości 1 033,70 zł za pełny miesiąc; ubezpieczenie ZUS w wysokości 288,94 zł ZUS; koszty dojazdu w wysokości do 100,00 zł za miesiąc
 • szkolenia zawodowe, uwzględniające potrzeby pracodawców i Uczestników: stypendium szkoleniowe (wysokość uzależniona od liczby godzin – średnio 372,00 zł + składki ZUS - 109,07 zł)
 • opracowanie i weryfikację IPD
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo grupowe

Projekt „Doświadczenie zawodowe i nowe kwalifikacje kluczem do zatrudnienia”

Nr umowy: RPPK.07.01.00-18-070/18

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 do: 31.03.2020

Grupa docelowa:

• osoby bezrobotne (zarejestrowane lub nie zarejestrowane w PUP), • powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) – (maksymalnie wykształcenie średnie z maturą), • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego.

Cel projektu:

Celem Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 100 uczestników projektu, uzyskanie kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami rynku pracy, nabycie wiedzy z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczestników zamieszkujących woj. podkarpackie do 31.03.2020 r.

W ramach projektu oferujemy:

 • kompleksowe wsparcie Uczestników w postaci 6-miesięcznego stażu zawodowego oraz szkolenia zawodowe
 • udział w doradztwie zawodowym
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo grupowe
 • zwrot kosztów dojazdu

Więcej informacji na stronie projektu pod adresem:

prawojazdy.isoft.biz.pl

Kontakt

Barbara Rok

Kierownik Projektu

Marta Boratyn

Kierownik projektu

Dominika Szczurowicz

Asystent projektu

Alicja Zygmunt

Asystent projektu

Diana Kruczek

Asystent projektu

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.