PROJEKT „WYŻSZE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”

Projekt „WYŻSZE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.  Celem głównym projektu jest „Podniesienie konkurencyjności zawodowej na rynku pracy 150 uczestników projektu zam. woj. Podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje/kompetencje zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy do 30.06.2021 r”.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, zamieszkałych województwo podkarpackie, należących do jednej z następujących grup: • osoby pracujące w tym: tzw. ubodzy pracujący, zatrudnieni na umowy krótkoterminowe, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, • osoby nie spełniające kryteriów grupy określonej dla trybu konkursowego 1.3.1.

Cel projektu:

Uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych zbieżnych z potrzebami rynku pracy przez 150 uczestników projektu.

W ramach projektu oferujemy:

  • Program doradczy
  • Program szkoleniowy
  • Możliwość zwrotu kosztów przejazdu
  • Możliwość zwrotu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych
  • Catering podczas szkoleń
  • STYPENDIUM szkoleniowe
  • Ubezpieczenie NNW

Kontakt

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.