Efektywne rozmowy oceniające - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Efektywne rozmowy oceniające

CzłowiekIdea:

Rozmowa oceniająca menedżera z pracownikiem może być elementem narzuconego procesu w organizacji, albo może być też własną inicjatywą menedżera i przybierać formę rozmowy rozwojowej. Niezależnie od motywacji kierownika warto, by takie rozmowy były odpowiednio przygotowane. Biorąc pod uwagę potrzeby zarówno organizacji, jak i pracowników współczesny menedżer nie tylko powinien umieć, ale i powinien chcieć rozmawiać z pracownikami. Umiejętność ta dotyczy nie tylko rozmowy o ich wynikach, ale też o podejściu do pracy, motywacji, przejawianych kompetencjach i potrzebach rozwojowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy uściślą wiedzę w zakresie wprowadzania systemu ocen okresowych do przedsiębiorstwa, jego znaczenia dla motywowania i podnoszenia efektywności pracy oraz kształtowania postawy rozwojowej Menagera. Pokażemy skuteczne narzędzia prowadzenia rozmów oceniających, praktycznego wykorzystania technik oceny, metod jak unikać potencjalnych błędów podczas prowadzenia oceny okresowej, oraz umocnimy asertywną postawę Kierownika. Dodatkowo pokażemy jak wykorzystać feedback w rozmowie i jak motywować pracownika do dalszego rozwoju.

CzłowiekProfil słuchacza:

Szkolenie adresowane jest do Kadry zarządzającej, Liderów, Kierowników, osób zajmujących się rozwojem kompetencji pracowników, działów HR.

MonetyCENA: 500 zł/osoba

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.