Coaching w zarządzaniu pracownikami - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Coaching w zarządzaniu pracownikami

CzłowiekIdea:

„Coaching” funkcjonuje w naszym kraju od kilku lat, przybierając różne formy i definicje. Coaching to technika rozwijająca i odkrywająca potencjał osobisty, skupiająca się na poszukiwaniu rozwiązań, pomagająca zmniejszyć bariery i ograniczenia do realizacji zaplanowanego celu. Coaching managerski to praca nad stylem kierowania zespołem. W trakcie niniejszego szkolenia wzbogacimy wiedzę oraz umiejętności uczestników m.in. w zakresie: technik pracy coachingowej, definicji i struktury coachingu, diagnozy własnego stylu zarządzania, narzędzi coachingowych, dobrych praktyk managerskich, rozpoznawania potencjału i ograniczeń zespołu, budowania partnerskich relacji, a także umiejętnego wyznaczania celów wraz z zespołem. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma narzędzia, które znajdą zastosowanie w codziennej pracy oraz okażą się pomocne przy wyznaczaniu celów, delegowaniu zadań, monitorowaniu wyników, podnoszeniu efektywności pracy zespołu czy rozwoju poszczególnych jego członków.

CzłowiekProfil słuchacza:

Szkolenia coachingowe są przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą poznać i przyswoić techniki coachingowe, menedżerom i partnerom biznesowym funkcji HR, kierownikom na średnim szczeblu zarządzania.

MonetyCENA: 540 zł/osoba

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.