Zarządzanie projektami - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Zarządzanie projektami

CzłowiekIdea:

Każdy z nas, praktycznie codziennie poprzez konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów, ma styczność z realizacją projektów. Coraz bardziej doceniana staje się więc umiejętność efektywnego zarządzania przedsięwzięciami tak, aby możliwie najkorzystniej gospodarować dostępnymi zasobami ludzkimi oraz finansowymi i nie przekraczając wyznaczonych ram czasowych. W trakcie szkolenia przekazujemy sposoby oraz metody zwiększające skuteczność realizowanych projektów. Uczymy, jak sprawić, by postawione naprawdę wysoko cele stały się łatwiejsze do osiągnięcia. Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów.

Tematyka zarządzania projektami nabiera szczególnego znaczenia. Realizacja przedsięwzięć w oparciu o metodykę zarządzania projektami jest gwarancją sukcesu organizacji biznesowych.

Dlaczego? Przede wszystkim:

prowadzi do rozwoju organizacji poprzez zwiększenie konkurencyjności oraz rentowności realizowanych projektów,

buduje zdolność skutecznej oceny ryzyka w projektach,

poprawia

Celem głównym 3 lub 8 dniowego kursu jest przygotowanie uczestników do efektywnego działania w ramach grup projektowych oraz usystematyzowanie wiedzy i uzupełnienie kompetencji kadry w zakresie zarządzania projektami.

Cykl 8 dniowy- przygotowuje kompleksowo do egzaminu.

CzłowiekProfil słuchacza:

Szkolenia kierowane są do kierowników projektów, kierowników zespołów, członków zespołów projektowych oraz Team Liedrów.

MonetyCENA: zależy od ilości zgłoszonych Osób oraz wyboru harmonogramu szkolenia

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.