Zarządzanie ryzykiem - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Zarządzanie ryzykiem

CzłowiekIdea:

Podstawowym wyzwaniem dla zarządzających w współczesnym przedsiębiorstwie jest gwałtowność i zakres zmian. W szybko zmieniającym się świecie ryzyko występuje powszechnie. Zarządzanie ryzykiem to proces pomagający organizacji zrozumieć i ocenić grożące jej ryzyko. Posiadanie takiego procesu pozwala na podjęcie odpowiednich działań zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu i zmniejszających możliwość porażki. Zarządzanie ryzykiem dotyczy wszystkich organizacji: dużych i małych, prywatnych i państwowych. Odpowiednia szybka reakcja i identyfikowanie szans i zagrożeń jest niezbędnym czynnikiem optymalizacji bieżących i strategicznych decyzji, podejmowanych na różnych szczeblach zarządzania. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem w projekcie poprzez usystematyzowanie wiedzy, poznanie technik i narzędzi do wykorzystania w praktyce.

CzłowiekProfil słuchacza:

Szkolenie z zakresu zarzadzania ryzykiem adresowane jest do osób na stanowiskach kierowniczych w projektach, specjalistów, pracowników administracyjnych oraz osób zatrudnionych na wszystkich szczeblach organizacji, w szczególności obecnych i przyszłych managerów ryzyka.

MonetyCENA: 450 zł/osoba

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.