Zarządzanie zespołem - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Zarządzanie zespołem

CzłowiekIdea:

O skuteczności kierowania zespołem pracowników świadczą wyniki i uzyskana jakość. Cena za rezultaty pracy bywa jednak różna. Niektórym sukcesy przychodzą łatwo, inni pracują za wszystkich, a niektórzy bardzo szybko wypalają się w tej roli. Niniejsze szkolenie jest adresowane do osób, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności wpływania na zachowania pracowników, optymalizacji procesów i rozwijania kompetencji w zespole. Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: podstawowych kompetencji lidera, planowania pracy zespołu, znajomości stylów przywódczych, budowania autorytetu, rozwoju i inspirowania pracowników, technik motywowania i delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnych, dbania o efektywność zespołu, tworzenia funkcjonalnego środowiska pracy czy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Szkolenie jest również dostosowywane do branży w jakiej specjalizuje się dana firma.

CzłowiekProfil słuchacza:

Szkolenia adresowane są do osób zarządzających – na wszystkich szczeblach organizacji osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami wymagającymi wyznaczania i realizacji celów przedsiębiorstwa.

MonetyCENA: 495 zł / osoba

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.