Podstawowe koncepcje łańcucha dostaw - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Podstawowe koncepcje łańcucha dostaw

CzłowiekIdea:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu EJL European Junior Logistican. To certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe w obszarze logistyki. Certyfikat nadawany jest dożywotnio. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie w przeciągu trzech lat od pierwszego egzaminu wyniku pozytywnego z czterech egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym postępowaniu Kwalifikacyjnym. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z rolą i zakresem składowych działań w ramach łańcucha dostaw, oceny barier utrudniających w łańcuchu dostaw, podstawowymi rolami informatyzacji i działań IT w ramach łańcucha dostaw. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie kompetencji. Ćwiczenia skonstruowane są tak, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkoleń wiedzy.

CzłowiekProfil słuchacza:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry menadżerskiej, zarządzającej, Dyrektorów, Kierowników Działów Transportu, Spedycji, Logistyki oraz ich Pracowników.

MonetyCENA: 499 zł/osoba

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.