Zarządzanie zapasami - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Zarządzanie zapasami

CzłowiekIdea:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu EJL European Junior Logistican. Na szkoleniu omówiona zostanie szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych firmy. Część szkolenia obejmuje omówienie funkcji gospodarki zapasami w logistyce firmy oraz zaakcentowania znaczenia kosztów zapasów w firmie. Dodatkowo omówione zostaną metody sterowania zapasem i kalkulacji kosztów zapasów. W drugiej części praktycznej nacisk położono na przećwiczenie z uczestnikami metod i narzędzi służących efektywnemu sterowaniu zapasami oraz wspomagających decyzje podejmowane w tej sferze w przedsiębiorstwie.

CzłowiekProfil słuchacza:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego min: zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji i planowania uczestniczących w zarządzaniu zapasami.

MonetyCENA: 499 zł/osoba

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.