Finanse dla nie finansistów - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Finanse dla nie finansistów

CzłowiekIdea:

Celem działania każdego przedsiębiorstwa i wyznacznikiem skuteczności podejmowanych decyzji menedżerskich jest uzyskanie sukcesu finansowego. Osiągnięcie tego celu wymaga od kierowników/ menagerów stworzenia spójnego systemu komunikacji biznesowej zorientowanej na cele przedsiębiorstwa. Doświadczenia wielu firm pokazują, że spełnienie tych wymogów nie jest możliwe bez zbudowania świadomości finansowej kierowników na wyższym szczeblu zarządzania.

Celem warsztatów jest objaśnienie kluczowych kryteriów oceny opłacalności przedsięwzięć/ projektów długoterminowych z uwzględnieniem ich ryzyka, pokazanie obszarów, w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji niefinansowych oraz wykształcenie podstawowych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen.

CzłowiekProfil słuchacza:

Szkolenie skierowane jest do menadżerów firm, członków związków zawodowych, pracowników działów finansowych, którzy w swojej pracy zajmują się tylko wąskim fragmentem problematyki finansowej.

MonetyCENA: 480 zł/osoba

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.