Reklamacje- nowe prawo konsumenckie - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Reklamacje- nowe prawo konsumenckie

CzłowiekIdea:

W czerwcu 2014 roku zostały uchwalone bardzo ważne zmiany w polskim prawie dotyczące obowiązków przedsiębiorców względem konsumentów. Regulacja wdraża dyrektywę o prawach konsumentów (2011/83/UE) i uchyla ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów. Celem nowej ustawy jest ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza tym lokalem i na odległość, np. przez Internet, w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych takich umów i prawa odstąpienia od nich. Celem prowadzonych warsztatów jest zapoznanie uczestników z problematyką dotyczącą praw konsumentów i wynikających z nich obowiązków przedsiębiorców, zapoznanie z pozycją prawną konsumenta w oraz ochronie konsumenta z punktu widzenia przepisów dot. zakazu naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Warsztaty będą obejmowały studium przypadków oraz praktyczne wskazówki wynikające z bogatej wiedzy wykładowcy.

CzłowiekProfil słuchacza:

Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, pracownikom działów handlowych i działów zamówień, pracownikom działu obsługi klienta oraz wszystkim osobom, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji – zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy.

MonetyCENA: 400 zł / osoba

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.