Szkolenia EJL i ESL - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

EJL ESL Logo EJL i ESL

European Junior Logistician

European Junior Logistician przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie logistyki. Warunkiem uczestnictwa jest udokumentowanie, co najmniej dwuletniego, stażu pracy na stanowiskach, których zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z logistyką oraz uzyskanie od pierwszego egzaminu, wyniku pozytywnego z czterech egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych.

Warunkiem przyznania certyfikatu „European Junior Logistician” jest uzyskanie, w przeciągu trzech lat od pierwszego zdanego egzaminu, wyniku pozytywnego z czterech egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym KPK.

I. Egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych:

 1. dwa egzaminy obowiązkowe z:
  1. Business Principles (Podstaw Biznesu),
  2. Supply Chain & Logistics Design (Projektowania Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych).
 2. dwa egzaminy, z pośród pięciu, do wyboru przez kandydata:
  1. Customer Service (Obsługa Klienta),
  2. Demand, Production and Distribution Requirements Planning (Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji),
  3. Sourcing (Zaopatrzenie),
  4. Warehousing (Magazynowanie),
  5. Transportation (Transport).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Specjalista ds. Sprzedaży
Małgorzata Konieczna
Tel: 790 416 419
E:mail: szkolenia@isoft.biz.pl

European Senior Logistician

European Senior Logistician przeznaczony jest dla osób, które posiadają już certyfikat EJL, a także dla osób odpowiedzialnych za planowanie, koordynację i kontrolę procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Kandydat powinien nie tylko posiadać specjalistyczną wiedzę na temat strategii i procesów logistycznych, zarządzania procesami logistycznymi i wiedzy z zakresu prowadzenia projektów logistycznych, ale również powinien w ciągu ostatnich trzech lat od pierwszego egzaminu uzyskać pozytywny wynik z sześciu egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach przygotowujących do egzaminu jest udokumentowanie, co najmniej pięcioletniego, stażu pracy na stanowiskach, których zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z logistyką. Dla kandydatów posiadających certyfikat na poziomie Junior okres ten ulega skróceniu do 3 lat.

Dla osób które rozpoczęły proces certyfikacji w 2017 roku lub później. Warunkiem przyznania certyfikatu „European Senior Logistician” jest uzyskanie, w przeciągu trzech lat od pierwszego zdanego egzaminu, wyniku pozytywnego z pięciu egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym (KPK).

I. Egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych:

 1. trzy egzaminy obowiązkowe z:
  • Business Principles (Podstaw Biznesu),
  • Supply Chain and Logistics Design (Planowania Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych),
  • Demand, Production and Distribution Requirements Planning (Popytu, Produkcji i Planowania Wymagań Dystrybucji).
 2. dwa egzaminy, z pośród czterech, do wyboru przez kandydata:
  • Customer Service (Obsługa Klienta),
  • Sourcing (Zaopatrzenie),
  • Warehousing (Magazynowanie),
  • Transportation (Transport).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Specjalista ds. Sprzedaży
Małgorzata Konieczna
Tel: 790 416 419
E:mail: szkolenia@isoft.biz.pl

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.