Pozyskiwanie funduszy krajowych i unijnych - Szkolenia Rzeszów – Excel, Power BI, Transport i Spedycja – ISOFT

Nasza firma jest wiodącą firmą na rynku szkoleniowo-doradczym

Specjalizujemy się w profesjonalnej obsłudze i kompleksowemu doradztwu pozyskiwania dotacji unijnych dla Klientów indywidualnych, jak i potencjalnych przedsiębiorstw działających na terenie całego kraju.

Nasza oferta zawiera:

Klient indywidualny

Klient biznesowy

Doradztwo inwestycyjne

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw i kompetencji pracowników

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas aktualnymi projektami UE

Projekty w realizacji

Klient indywidualny

Kompleksowa obsługa i pozyskiwanie dotacji na założenie i rozwój działalności gospodarczej

Nasza firma świadczy profesjonalne usługi w pozyskiwaniu środków i przygotowaniu pełnej dokumentacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. W ramach podjętej współpracy oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo, w oparciu o analizę Państwa potrzeb, poprzez dobór odpowiedniego programu i strategii działania, a także optymalizację wniosku pod kątem wymogów programowych i punktowych. Nasze doświadczenie, rzetelnie wykonane studia wykonalności i wiarygodna ocena efektywności planowanych działań, jest gwarancją sukcesu Państwa przedsięwzięcia.

Kompleksowa obsługa obejmuje etapy:

Identyfikacja potrzeb klienta

Identyfikacja potrzeb Klienta polega na wstępnym przeanalizowaniu zakresu planowanej inwestycji, pod kątem funkcjonowania firmy na rynku, dostosowania i optymalizacji planowanego budżetu do kryteriów finansowych zawartych w danych programie dotacyjnym, a także doradztwo i dobór odpowiednich narzędzi mających na celu uzyskanie jak największej liczby punktów w trakcie oceny merytorycznej wniosku.

Opracowanie wniosku

Na drugim etapie współpracy pomagamy Państwu w kompletowaniu i pozyskiwaniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez odpowiedni urząd na danym terenie. Na podstawie bogatej wiedzy pomagamy w opracowaniu dokładnego biznes planu wraz z wymaganymi załącznikami, a także doradzamy w doborze odpowiednich narzędzi technologicznych przekładających się na późniejszy rozwój planowanej inwestycji.

Klient biznesowy

Dla Klienta biznesowego zapewniamy kompleksowe doradztwo gospodarcze oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa jak i refundację stanowisk pracy w określonej hierarchii firmy.

Oferujemy pomoc w pozyskaniu środków w postaci:
  • Staży unijnych,
  • Bonów zatrudnieniowych,
  • Refundację wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
  • Prac interwencyjnych,
  • Bonów stażowych,
  • Szkolenia.

W zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój Państwa przedsiębiorstwa oferujemy kompleksową obsługę związaną z opracowaniem rzetelnego planu strategicznego, uwzględniającego kierunki i potrzeby inwestycyjne przedsiębiorcy, wraz z analizą źródeł finansowania, możliwych do pozyskania, po sporządzenie kompleksowego biznes planu. Końcowym etapem naszych działań jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami oraz doradztwo w zakresie podpisania umowy o dofinansowanie i przekazanie praktycznych wskazówek jak skutecznie i prawidłowo prowadzić plan wnioskowanej inwestycji, poprzez monitoring i weryfikację założonych celów strategicznych. Do każdego Klienta i każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie na zasadach partnerskiej współpracy.

Doradztwo inwestycyjne

E-usługi

Wspieramy rozwój przedsiębiorstw w ramach prowadzonych usług e- commerce. Szczegółowa analiza potrzeb Klienta oraz fachowe doradztwo pomagają stworzyć nam odpowiedni profil rozwoju i innowacyjności danej Firmy w ramach gospodarki elektronicznej. Taki profil działania zapewnia Klientowi dużą indywidualność oraz konkurencyjność na rynku. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.

Badanie / Rozwój / Innowacje

Jako jedna z nielicznych firm w kraju oferujemy dla swoich Klientów kompleksową pomoc w zakresie poszukiwania nowych możliwości, tworzenia i rozwijania innowacyjnych produktów, usług, a także procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw na terenie całego kraju w ramach dotacji unijnych. Głównym autem firmy jest bogata wiedza dziedzinowa z zakresu dotacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz wykwalifikowany zespół doradców, który pomaga Klientom w planowaniu i wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć. Kompleksowa oferta zakłada wsparcie Klienta na każdym etapie współpracy, począwszy od identyfikacji możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze: innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw i kompetencji pracowników

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, a także uwzględniając ich potencjał kadrowy, oferujemy kompleksową pomoc w pozyskaniu środków unijnych na dofinansowanie kształcenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracodawców.

Od kilkunastu lat skutecznie wspieramy przedsiębiorstwa z sektora MŚP w pozyskiwaniu dotacji unijnych, wykonując analizy potencjału pracowników oraz dostarczając kompletną dokumentację projektową. Gwarantujemy także pomoc w dalszym etapie min: w przygotowaniu dokumentów do podpisania umowy. Przyznanie funduszy to początek drogi do rozwoju i wiąże się ze spełnianiem kolejnych wytycznych. Pomagamy Klientom w obsłudze projektu, rozliczaniu dotacji unijnych. Zapewniamy coaching i doradztwo. Dzięki temu kompleksowo odpowiadamy na potrzeby rozwojowe naszych Klientów. To gwarantuje osiągnięcie sukcesu.

Cudzysłów Logo ISOFT

Współpraca z naszą firmą to gwarancja 100% sukcesu biznesowego i zadowolenia Klienta..

Kontakt

Maria Wiewióra-Piech

Dyrektor Zarządzający

Małgorzata Konieczna

Specjalista ds. Sprzedaży

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.